Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon

EKKA kontaktid

EKKA president Kirsti Akkermann (president@ekka.ee)

EKKA sekretär Margit Tamm (info@ekka.ee)