9. Käitumis- ja Kognitiivsete Teraapiate Maailmakongress (WCBCT)

17.-20. juuli 2019 Berliinis, Saksamaal
Lisainfo: wcbct2019.org