Kognitiiv‐käitumisteraapia oskuste treening

Jaanuar-detsember 2020

Õppekava nimetus eesti keeles:
Kognitiiv‐käitumisteraapia oskuste treening
Õppekava nimetus inglise keeles: Skills training in CBT
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 1 aastat
Maht: 15 EAP (390 tundi, sh 160 tundi praktilist auditoorset ja 230 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: omandada kognitiiv‐käitumusliku psühhoteraapia (KKT) peamised meetodid vaimse tervise nõustamiseks.

Õpiväljundid:
 1. teab KKT alusteooriaid, tehnikaid ja teraapiaprotsessi üldisi seaduspärasusi; 
 2. rakendab kognitiiv‐käitumusliku psühhoteraapia (KKT) meetodeid vaimse tervise ja elustiili nõustamisel; 
 3. on tuttav KKT rakendamise spetsiifikaga ärevus‐, meeleolu‐, sõltuvushäirete ja psühhosomaatiliste probleemide korral.
Õpingute sisu: Kognitiivteraapia ja käitumisteraapia peamised tehnikad: enesejälgimine, käitumuslik aktiveerimine, käitumise modifikatsioon, probleemilahendus, sokraatiline dialoog; patsiendi kontseptualiseerimine ja sotsialiseerimine KKT mudelisse; sekkumise planeerimine; depressiooni kognitiivne mudel ja nõustamine; ärevushäirete kognitiivsed mudelid ja nõustamine; kognitiiv‐käitumuslik lähenemine psühhosomaatilistele probleemidele, sõltuvushäire kognitiivne mudel ja nõustamine. Õpilane loeb, harjutab iseseisvalt tehnikaid, teeb seansside vahelisel ajal iseseisvat kodutööd. Reflekteeriva praktika roll töös patsiendiga – harjutab tehnikaid iseenda peal, võtab osa grupisupervisioonidest ja individuaalsetest supervisioonidest.

Õpingute alustamise tingimused: Kognitiiv‐käitumisteraapia oskuste treeningule võetakse õpilasi, kellel on magistritasemele vastav vaimse tervise õe haridus ja kes on edukalt läbinud KKT sissejuhatava kursuse ning vastuvõtuintervjuu.

Õpingute lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine (juhtumi kontseptualiseering ja lindistatud nõustamisseanss) ja lõpueksami sooritamine (suuline ja kirjalik osa). Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus: Koolitusruum on varustatud videoprojektori, valge tahvli/teisaldatava pabertahvli ning vastavate kirjutusvahenditega. Koolitusruum sisaldab lauda ja toole, mida on võimalik ruumis ümber paigutada, sellisel arvul, mis tagab igale osalejale ja õpetajatele oma istekoha. Koolitusruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ‐ohutuse nõuetele.

Koolitajad: KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus.  
Koolituse ajavahemik: jaanuar‐detsember 2020, 10 sessiooni.
 1. 07‐08. jaanuar: Tutvumine programmi, koolitajate ja osalistega. Ootuste sõnastamine. Patsiendi kontseptualiseering KKT mudelis, seansside struktuur, sotsialiseerimine. Õppejõud: Kirsti Akkermann ja Pille‐Riin Kaare
 2. 04‐05. veebruar: KKT tehnikad: enesejälgimine, käitumuslik aktiveerimine, käitumise modifikatsioon. Õppejõud: Maie Kreegipuu, Mariliis Salumaa
 3. 03‐04.märts: KKT tehnikad: probleemilahendus, sokraatiline dialoog, enesekehtestamine. Õppejõud: Maie Kreegipuu ja Mariliis Salumaa
 4. 07‐08.aprill: Depressiooni kognitiivne mudel ja nõustamine. Õppejõud Maie Kreegipuu, Mariliis Salumaa
 5. 05‐06.mai: Paanikahäire ja terviseärevus kognitiivne mudel ja nõustamine. Õppejõud: Kirsti Akkermann ja Ann‐Liis Ojaots
 6. 02‐03.juuni: Üldistunud ärevushäire KKT mudel, lõdvestustreening. Õppejõud: Ann‐Liis Ojaots ja Margit Tamm
 7. 08‐09.september: Sotsiaalärevuse KKT mudel ja sekkumine. Õppejõud: Kirsti Akkermann ja Margit Tamm
 8. 06‐07.oktoober: Sõltuvushäire kognitiivne mudel ja nõustamine. Õppejõud: Pille‐Riin Kaare ja Elen Kihl
 9. 03‐04.november: Sõltuvushäire/kaksikdiagnoosid. Õppejõud: Pille‐Riin Kaare ja Elen Kihl
 10. 08‐09.detsember: Komorbiidsed juhud, kontseptualiseering. Raskused nõustamisel. Vaimse tervise õe professionaalne areng. Õppejõud: Kirsti Akkermann ja Pille‐Riin Kaare