KKT oskuste treening koolipsühholoogidele

2023-2024 Tallinnas ja Tartus


Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon (EKKA) korraldab KKT oskuste treeningu alates september 2023 kuni juuni 2024, asukohaga Tallinnas (7 sessiooni ) ja Tartus (3 sessiooni).

Õpingute sisu: kognitiiv-käitumuslikud nõustamise meetodid, mida koolipsühholoogid oma töös vajavad. Õpitakse probleemse juhtumi kontseptualiseerimist, sekkumise planeerimist ja läbiviimist. Harjutatakse käitumisteraapia peamisi tehnikaid - enesevaatluspäevikud, käitumise aktiveerimine, käitumise modifikatsioon, probleemilahendus, süstemaatiline desensitisatsioon jt. Käsitlusele tulevad ärevus- ja meeleoluprobleemide mudelid ja nõustamine, kognitiiv‐käitumuslik lähenemine tähelepanu- ja käitumisprobleemidele, KKT tehnikad digisõltuvuse ja ebatervisliku elulaadi korral, samuti ka psühholoogi eneseareng ja läbipõlemise ennetamine.

Kursuse kuraatorid: Kai Teeäär ja Margit Tamm

Kursusel õpetavad KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise õigus ja töökogemus laste ja noorukite KKT-s.

Korraldus: Õppetöö kestab ühe aasta, kahepäevased õppesessioonid toimuvad kord kuus (kümme sessiooni) neljapäeval ja reedel kell 10.00-17.00.

Õpilane teeb seansside vahelisel ajal kodutööd (loeb, harjutab). Reflekteeriv praktika töös laste ja noorukitega – harjutab tehnikaid nii õpilaste kui iseenda peal, võtab osa kovisioonirühma tööst.

Kursus lõpeb eksamiga, mis koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Eksamile pääsemise eelduseks on kursuse läbimine ja kodutööde esitamine (juhtumi kontseptualiseering ja lindistatud nõustamis-seanss). Kursuse edukalt lõpetanutele antakse tunnistus, mis annab õiguse rakendada KKT oskusi koolipsühholoogi töös.

Kursusele vastuvõtu eeldused:

  1. magistrikraad psühholoogias;
  2. erialane töö koolipsühholoogina;
  3. edukalt läbitud KKT sissejuhatav kursus ja selle lõpus sooritatud eksam;
  4. edukalt läbitud vastuvõtuintervjuu.

Vastuvõtuintervjuu komisjonile ei edastata nende avaldusi, kellel on eeldused 1-3 täitmata.

Vastuvõtu protseduur:

  • kodutöö - KKT alase teksti lugemine ja sellel põhineva 1-2 leheküljelise essee koostamine (tekst, mille põhjal essee koostatakse, saadetakse vastuvõtukatsetele registreerimisel);

  • suuline vastuvõtuintervjuu.

Kursuse õppemaks on 1250 eurot semestris (kokku 2500 eurot), mis sisaldab lisaks õppesessioonidele ka õppematerjale ja eksamitasu. Sügissemestri õppemaks tuleb tasuda hiljemalt 20. augustiks 2023.

Vastuvõtukatsetele registreerumine toimub kuni 29. aprillini 2023 aadressil kai.teeaar@gmail.com Registreerimisel palun esitada avaldus, väljavõte diplomist, CV, tunnistus KKT algkursuse läbimise kohta ja katsete eest tasumise kinnitus. Vastuvõtukatsete tasu, 55 eurot, palume kanda EKKA Kooli arveldusarvele EE372200221020741283 / Swedbank, selgitusse märkida oma nimi. Essee tuleb esitada hiljemalt 15. mail aadressil kai.teeaar@gmail.com

Vastuvõtuintervjuud viiakse läbi 22. mail Tallinnas ning seejärel komplekteeritakse õppegrupp. Õppegrupi suurus on 16 inimest. Valituks osutunud kandidaatidele antakse sellest teada hiljemalt mai lõpuks.