Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse

29. veebruar  – 12. aprill 2024.a Tartus

Korraldaja: Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon

Sihtrühm: psühholoogid, psühhiaatrid, perearstid, meditsiiniõed, residendid ja üliõpilased, kognitiiv-käitumisteraapia huvilised.

Toimumise koht ja aeg: Õppetöö toimub Tartus Hotell Tartu (Soola 3, Tartu linn) konverentsisaalis Meloodia.

Õppetöö toimub kontaktõppena järgnevatel kuupäevadel: 29.02.2024, 01.03.2024, 13.03.2024, 14.03.2024, 27.03.2024, 28.03.2024, 11.04.2024 ning 12.04.2024.

Koolituse toimumise kellajad: 10.00-17.30. 

Kursuse lühikirjeldus: Kursus annab ülevaate kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) teoreetilistest alustest ja peamistest tehnikatest ning tutvustab erinevate psüühika- ja käitumishäirete kognitiiv-käitumuslikke seletusmudeleid.

See kursus ei sisalda praktiliste oskuste õpet, ei anna oskusi ravimiseks ega õigust KKT-d teha, küll aga annab teadmisi, kuidas erinevad häired kujunevad ja miks KKT sekkumised nende jaoks efektiivsed on. Kursus lõpeb juhtumi kontseptualiseerimise ülesande ettekandmise ja eksamiga.

Kursuse kogumaht on 6 EAP, millest 64 tundi (8 õppepäeva) on vahetu õppetöö. 

Kursuse programm: kognitiiv-käitumisteraapia teooriad ja tehnikad, kognitiiv-käitumisteraapia protsess, juhtumi kontseptualiseerimine, probleemilahendusteraapia, loengud kognitiiv-käitumusliku teraapia mudelitest ja rakendamisest järgnevate häirete puhul: paanikahäire, terviseärevus, sotsiaalfoobia, üldistunud ärevushäire, obsessiiv-kompulsiivne häire, unehäired, depressioon, madal enesehinnang, sõltuvushäired, söömishäired, traumajärgne stressihäire, raskendatud lein, krooniline valu, aktiivsus-tähelepanuhäire, viha, enesevigastamine, isiksusehäired, paariteraapia, KKT laste ja noorukitega ning soorituse kognitiiv-käitumisteraapia. 

Kursusel õpetavad:  Anu Aluoja, Kirsti Akkermann, Aave Hannus, dr Tuuliki Hion, Kaia Kastepõld-Tõrs, Maie Kreegipuu, Kaia Kuppart, Thea Marran, Triinu Niiberg-Pikksööt, Mariza Tasuja, Marta Valdmann.

 
Kursuse tasu: Kogu kursuse hind (loengud ja õppematerjalid) ühele osalejale on 675 eurot, üliõpilastele 600 eurot.

Koolitusele saab registreeruda 10. jaanuarini 2024: https://forms.gle/agpZtmggva7Kiixo7

Koolitus toimub õppekohtade täitumisel.