"Introduction to Cognitive Behaviour Therapy" in Estonian

January 2023 Tallinn, Estonia
Sihtrühm: psühholoogid, psühhiaatrid, perearstid, meditsiiniõed ja nimetatud erialade residendid ja üliõpilased.

Toimumise koht ja aeg: Õppetöö toimub Tallinnas algusega jaanuar 2023.

Kursuse lühikirjeldus: Kursus annab ülevaate kognitiiv-käitumisteraapia teoreetilistest alustest, tehnikatest ja nende kasutamisvõimalustest erinevate psüühika- ja käitumishäirete ravis. Kursus on esimeseks astmeks neile, kes soovivad jätkata oma õpinguid kognitiiv-käitumisteraapia kaheaastasel põhikoolitusel. Kursus lõpeb eksamiga.

Täpsem informatsioon koolituse kohta ilmub EKKA kodulehele septembris 2022.

Korraldaja: Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioon