IPDE-ICD-10 International Personality Disorder Examination User Training Course in Estonian

November 2013
Tartu Ülikooli isiksusehäirete uurimisrühm korraldas teistkordselt IPDE-ICD-10 struktureeritud intervjuu kasutajakoolituse.