Õppekava nimetus eesti keeles: Kognitiiv‐käitumisteraapia oskuste treening
Õppekava nimetus inglise keeles: Skills training in CBT
Koolituse liik: Täiskasvanute tööalane täienduskoolitus
Nominaalse õppeaja kestus: 1 aasta
Maht: 15 EAP (390 tundi, sh 160 tundi praktilist auditoorset ja 230 tundi iseseisvat tööd)
Õppekeel: eesti

Õppe eesmärgid: omandada kognitiiv‐käitumusliku psühhoteraapia (KKT) peamised
meetodid vaimse tervise nõustamiseks.

Õpiväljundid: (1) teab KKT alusteooriaid, tehnikaid ja teraapiaprotsessi üldisi
seaduspärasusi; (2) rakendab kognitiiv‐käitumusliku psühhoteraapia (KKT) meetodeid
vaimse tervise ja elustiili nõustamisel; (3) on tuttav KKT rakendamise spetsiifikaga ärevus‐,
meeleolu‐, sõltuvushäirete ja psühhosomaatiliste probleemide korral.

Õpingute sisu: Kognitiivteraapia ja käitumisteraapia peamised tehnikad: enesejälgimine,

käitumuslik aktiveerimine, käitumise modifikatsioon, probleemilahendus, sokraatiline
dialoog; patsiendi kontseptualiseerimine ja sotsialiseerimine KKT mudelisse; sekkumise
planeerimine; depressiooni kognitiivne mudel ja nõustamine; ärevushäirete kognitiivsed
mudelid ja nõustamine; kognitiiv‐käitumuslik lähenemine psühhosomaatilistele
probleemidele, sõltuvushäire kognitiivne mudel ja nõustamine. Õpilane loeb, harjutab
iseseisvalt tehnikaid, teeb seansside vahelisel ajal iseseisvat kodutööd. Reflekteeriva
praktika roll töös patsiendiga – harjutab tehnikaid iseenda peal, võtab osa
grupisupervisioonidest ja individuaalsetest supervisioonidest.

Õpingute alustamise tingimused: Kognitiiv‐käitumisteraapia oskuste treeningule võetakse

õpilasi, kellel on magistritasemele vastav vaimse tervise õe haridus ja kes on edukalt läbinud
KKT sissejuhatava kursuse ning vastuvõtuintervjuu.

Õpingute lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine
(juhtumi kontseptualiseering ja lindistatud nõustamisseanss) ja lõpueksami sooritamine
(suuline ja kirjalik osa). Õppekava edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus:
Koolitusruum on varustatud

videoprojektori, valge tahvli/teisaldatava pabertahvli ning vastavate kirjutusvahenditega.
Koolitusruum sisaldab lauda ja toole, mida on võimalik ruumis ümber paigutada, sellisel
arvul, mis tagab igale osalejale ja õpetajatele oma istekoha. Koolitusruum vastab
töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ‐ohutuse nõuetele.

Koolitajad: KKT täieliku väljaõppe läbinud KKT terapeudid, kellel on iseseisva praktiseerimise

õigus ja töökogemus.


<<<  Tagasi õppekavade nimekirja